کابوس دیدن کودکان در خواب

مشکلی که برخی از اوقات در این سن و سال برای بچه ها اتفاق می افتد موضوع کابوس هایی است که می بینند. این کابوس ها به دو صورت خودش را نشان می دهد:

یکی اینکه وقتی کودک بیدار می شود دقیقا خاطرش هست که چه دیده و موضوع چه بوده است و آن را میتواند بازگو کند یا حداقل شما خاطرتان آسوده است که چنین توانی را دارد . بنابراین به عنوان ( Nightmare ) یا کابوس آن را می شناسیم.

دیگر این که احتمال دارد وقتی کودک از خواب بیدار میشود و بسیار وحشت زده است به هیچ وجه از خواب خودش خبر نداشته باشد. این وحشت خواب یا ( Night terror ) موضوع متفاوتی است و زمینه ی بیولوژیکی دارد و هیچ ارتباطی به زمینه ی روانی ندارد.

در نتیجه کودکانی این مشکل را پیدا می کنند که دلایل بدنی برای آن دارند. یکی از آن ها که بیشتر توجه متخصصین را به خودش جلب کرده است مرحله ی ( ایست تنفسی ) یا ( Sleep Apnea ) است.

به این معنا که بچه ها به دلایلی اکسیژن به مغزشان نمی رسد و در نتیجه فعالیت مغز غیرعادی میشود ، بنابراین به یک چنین اکسیژنی احتیاج دارند.

اینکه فرزند ما غذای بسیار خورده باشد ، که هنوز هضم نشده است و یا گرسنه باشد و علت این بیداری و یا گرفتاری به این دلیل باشد همچنان وجود دارد ولی معمولا تغذیه در این سن و سال نقشی ندارد.

شب ادراری بچه ها برخی از اوقات سبب میشود که آن ها را بیدار کند و یا بعد از اینکه بیدار شدند یا در حالت خواب با این کابوس ها به دلیل احساس بدی که می کنند رو به رو شوند.

خیلی از بچه ها شب ها از سایه های اتاقشان یا اطرافشان یا از پنجره میترسند. از یک طرف باید نور را طوری تنظیم کرد که این سایه ها نباشند و خیلی از اوقات دادن یک چراغ قوه که به راحتی بچه ها میتوانند آن را روشن کنند تا مطمئن شوند چیزی که آن ها را اذیت می کند سایه است و چیزی در آنجا نیست ، میتواند به بچه ها کمک کند.

کانال تربیتی و آموزشی کودک آنلاين

منبع:

@KoodakOnline


نظرات کاربران

هیچ نظری ثبت نشده است.

ارسال نظر

لطفا موارد ستاره دار را کامل بفرمایید