نقاشی کودکان

كودك با تمام وجود و شخصيت ذهني و عاطفي خود نقاشي مي‌كشد. آدم?، خانه?، درخت?، ماه?، خورشيد☀، حيوانات? را مي‌كشند.

?آدمك?

?نقاشي كودكان اگر در حد معمولي باشد، مي‌توان گفت كودكي سازگار است. آدمك كوچك و كنار صفحه نشانه خجالتي و گوشه‌گير بودن، كم‌بها و بي‌ارزش دانستن خود است.

?آدمك‌هاي بزرگ نشانه كودكاني است كه اختلالات عاطفي دارند.

?فقدان دست يا بازو نشانه بي‌اهميت بودن خود است.

 

?خانه?

?نماد پناهگاه و دسته اصلي گرمي خانواده است كه ممكن است به خانه علاقمند يا از آن متنفر باشد.

?خانه دلباز مشخصه خانه سعادتمند يعني باغچه پر از گل، درهاي بلند، پنجره و دودكش است. اگر خانه بدون در ورودي در نقاشي‌هاي 5 تا 8 سال ديده شد، نشانه خجالتي بودن كودك و وابستگي شديد به مادر است.

? بعد از 8 سالگي احساس خودكوچك‌بيني و تنهايي كودك، در نوجواني نشانه شرم و حيا بيش از حد و احساسات رقيق است.

?خانه به صورت قصر، پناهگاه مطلوبي براي كودك است.

?خانه كوچك به شكل زندان، نشانه ناسازگاري و مشكلات دروني خانواده است. خانه با دو در يا دري 2 تكه، نشانه پدر و مادري است كه از هم جدا شده‌اند كه بخش اول نشانه يك زندگي مطلوب و خانوادگي و دومي نشانه زندگي تحميل شده است.

افراد خيال‌پرداز بيشتر به كشيدن دريا و امواج آن و پرندگان مي‌پردازند.

 

?درخت?

?به سه قسمت ريشه، تنه و ساقه و برگ تقسيم مي‌شود.

?در زير 6 سالگي تنه درخت، بلند كشيده مي‌شود ولي بعد از اين سن نشانه عقب‌افتادگي فكري يا بيماري عصبي است.

?درخت كوتاه و صاف، نشانه جاه‌طلبي و بلندپروازي كودك است. درخت با تنه كج، عدم ثبات و درخت با تنه صاف نشانه ثبات و رشد و يادگيري و برگ‌هاي درهم فرورفته، نشانه كودكي خجالتي و منزوي است.

?درختي با شاخه‌هاي به هر سو كشيده شده، نشانه كودكي است كه مسايل را به سادگي درك مي‌كند و سازگار است.

 

☀خورشيد و ماه?

☀خورشيد نشانه امنيت، گرما، خوشحالي و قدرت و پدر است.

☀خورشيد به طور كامل و درخشنده نشان‌دهنده كودكي است كه با پدر خود رابطه خوبي دارد.

☀خورشيد در پشت كوه، نمايانگر رابطه نامطلوب بين كودك و پدر است.

☀خورشيد با رنگ قرمز تند يا سياه، نشانه ترس و اضطراب و دلهره و تشويش است.

?ماه، نشانگر سستي است. زماني ماه درمي‌آيد كه خورشيد، يعني منبع زندگي رفته است. ماه اغلب در كنار قبر يا قبرستان ظاهر مي‌شود.

 

?اتومبيل?

☀قدرت، جامعه بيرون از خانه و خانواده. كودكي كه خود يا پدر را  در حال رانندگي مي‌كشد، نشانگر اين است كه اين كودك، احساس مسئوليت داشته و از زندگي خارج از خانواده رضايت دارد.

 

⛅آسمان و زمين⛅

?آسمان، الهام پاكي و زمين نشانه ثبات و قدرت است.

 

?حيوانات?

?كارهاي اشتباه خود را در غالب حيوانات مي‌كشند. كودكي كه حيواني درنده مي‌كشد،‌ نشانه تندخويي يا عدم مهر و محبت در خانواده است.

‼كودك به كمك نقاشي،‌ كشمكش‌ها و دلهره‌هايش را بيان مي‌كند.

 

‼خط‼

❗خط ممكن است ضخيم، نازك، خط و نقطه، خط مداوم، عمودي، افقي، زاويه‌دار و مارپيچ باشد. از روي خط مي‌توان به غم و شادي، عصبانيت و اطمينان كودك پي برد.

❗در خوشحالي و راحتي، خط بارزتر و بلندتر، در ضعف و عصبانيت خط فشرده‌تر و كوتاه‌‌تر مي‌شود. در هنگام پرخاشگري، خط‌ها قطعه قطعه و پيچيده مي‌شوند. اگر كودك جوش و خروش كم و ناتواني داشته باشد، خطوط با پررنگي و نيروي زياد شروع مي‌شود و با بي‌رنگي تمام مي‌شود.

❗اگر در قسمت‌هايي از تركيب نقاشي خط‌خطي وجود داشته باشد، نشان از وجود مشكلات عاطفي و دلهره است.

 

#فضاي_نقاشي

‼فضا در نقاشي اهميت زيادي دارد. كودكاني كه متناسب با كاغذ نقاشي مي‌كنند، كودكاني هستند كه آرامش دارند. اگر نقاشي از كادر يا كاغذ خارج شود،

❗3 حالت دارد:

?1- كودكاني كه عقب‌افتادگي دارند؛ يعني ضعف عضلاني دارند.

?2- كودكاني كه به خود بي‌اعتماد هستند.

?3- كودكاني كه كمبود محبت دارند.

?اگر كودك در گوشه كاغذ نقاشي بكشد، يعني كم‌رو و خجالتي است.

?نقاشي اگر در بالاي كاغذ كشيده شود، نشانه ارزش‌گذاري به خود و اعتماد به نفس است.

?اگر او تمايل دارد كه در پايين كاغذ نقاشي بكشد، به اين معنا است كه كمتر شيفته شوند.

?اگر كودك شما چپ دست نباشد و تمايل دارد كه در گوشه چپ كاغذ نقاشي بكشد، نشانه غم و اندوه و گوشه‌گيري او است.

 

?? منبع: eshel_naghashi 


نظرات کاربران

هیچ نظری ثبت نشده است.

ارسال نظر

لطفا موارد ستاره دار را کامل بفرمایید