کارگاه های مادر و کودک از ۲ تا ۳ سالگی

  • در ۲ تا ۳ سالگی تغییرات مهمی در کودک صورت می‌گیرد. آن‌ها دیگر به تجربه آنی خود وابسته نیستند و می‌توانند درباره چیزهایی که همان وقت در مقابلشان نیست، فکر کنند. از حدود ۲ سالگی کودکانراه‌های موثرتری برای ارائه تجربه خود پیدا می‌کنند. رشد مهارتهای زبانی و کلامی و افزایش گنجینه لغات در این دوران از اهمیت بسزایی برخوردار است، البته باید توجه داشت که مهارت جسمی و حرکتی ظریف و درشت به رشد خود ادامه می دهند. از نظر رشد شخصیتی، دوران خودمداری کودک است یعنی تصور او این است که تنها موجودِ مهمِ جهان است، در این دوران کنجکاوتر شده و پیرامون را با دقت بیشتری وارسی می کند و همچنین از دیگران الگوبرداری می کند و در این دوران حقیقتا از فعالیت‌های هنری مانند رسم، نقاشی، مدل سازی با گل، بریدن کاغذ و چسبانیدن و مانند آن لذت می‌برند. برای گذر از این دوران فعالیتها به گونه ای طراحی می گردد، تا کودک قدرت انتخاب و تصمیم گیری داشته باشد. کارگاه این بازه ی سنی شامل فعالیتهای مرتبط با حوزه های رشدی، تئاتر، داستان گویی از شاهنامه و مونته سوری می باشد.


نظرات کاربران

هیچ نظری ثبت نشده است.

ارسال نظر

لطفا موارد ستاره دار را کامل بفرمایید