کارگاه های مادر و کودک از ۱ تا ۲ سالگی

عامل اصلی کسب موفقیت در تعلیم و تربیت کودکان، پیروی از برنامه دقیق، صحیح و نکته سنجانه در کلیه مراحل رشد است. در شروع ۱ سالگی کودک به مرحله ای، که اصطلاحا دوران نوپایی گفته می شود وارد شده است.خصوصیت این دوران عبارتند از: راه رفتن، کاوش محیط، ارزیابی پیرامون و اشیا و …کنجکاوی جزیی جدایی ناپذیر این دوره رشدی محسوب می گردد و همچنین کودک در این دوران به دنبال به بدست آوردن اسقلال خود نیز می باشد. کارگاه های این بازه ی سنی علاوه بر حوزه های چهارگانه ی رشدی، شرایطی را فراهم می آورد که کودکان بتواند به کنجکاوی و کشف محیط و اشیا بپردازند.


نظرات کاربران

هیچ نظری ثبت نشده است.

ارسال نظر

لطفا موارد ستاره دار را کامل بفرمایید