کارگاه های مادر و کودک از تولد تا ۱ سالگی

در ۲ تا ۳آخرین تحقیقات انجام شده روی مغز انسان، اهمیت عملکرد مغز در سال اول رشد، جهت ایجاد ارتباط بهتر انسان با خودش و محیط اطرافش و همچنین یادگیری آسان تر در بزرگسالی را به اثبات رسانده است. بازی های آموزشی در یک سال اول کودک، نه تنها به رشد عاطفی و ارتباطات مغزی کودک کمک می کند، بلکه مهارت های زبانی و شنیداری او را بهبود بخشیده، مهارت های یادگیری او را فعال کرده و آگاهی او را به بدنش افزایش می دهد. وجود محیط غنی در دوران نوزادی تا یک سالگی، باعث افزایش چشمگیر قابلیت های ذهنی می شود. به دلیل اهمیت زیاد رشد و تکامل حسی و ادراکی در این بازه ی سنی، در کارگاه ها فعالیتهایی برای رشد همه جانبه کودکان در نظر گرفته شده است.


نظرات کاربران

هیچ نظری ثبت نشده است.

ارسال نظر

لطفا موارد ستاره دار را کامل بفرمایید